Piąte posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

18-19 września 2017 roku w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Tematem spotkania było monitorowanie inteligentnych specjalizacji.

Czytaj więcej...

Rozpoczynamy realizację projektu ROSIE!

12-13 września w Rimini (Włochy) odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu ROSIE – Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP, Program Interreg Europa Środkowa podczas którego dyskutowaliśmy na temat głównej idei projektu tj. Odpowiedzialnych Innowacji (RI – Responsible Innovation) oraz poszczególnych faz realizacji projektu.

Czytaj więcej...

Spotkanie z regionalnymi interesariuszami projektu BRIDGES

12 września 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego gościł przedstawicieli regionalnej grupy  interesariuszy, powołanej w ramach realizacji projektu BRIDGES (Program Interreg Europa). 

Czytaj więcej...