RELACJA Z FORUM INNOWACJI - ZDROWA ŻYWNOŚĆ A JAKOŚĆ ŻYCIA W REGIONIE

 Przedstawiamy krótkie podsumowanie spotkania zorganizowanego przez Lubelskie Centrum Badań nad Innowacyjnością w ramach projektu EmpInno - EmpInno: S3 – Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (Interreg BSR 2014-2020). W spotkaniu, którego moderatorem był dr inż. Tomasz Czernecki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wzięło udział 65 osób. Byli to przedstawiciele zarówno firm jak również sfery naukowej. Przybyli również przedstawiciele dwóch grup roboczych powstałych w ramach Rady ds. Innowacji – grupa żywność oraz grupa zdrowie.

Czytaj więcej...

Innowacyjne rozwiązania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

29 marca 2018 r. odwiedziliśmy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Jest on jednym z pięciu szpitali rangi wojewódzkiej i jednocześnie największym centrum diagnostyczno- leczniczym północnej części województwa lubelskiego. Specjalistyczną opieką lekarską obejmuje ludność regionu liczącą około 380 tysięcy mieszkańców. Świadczenia zdrowotne udzielane są w systemie hospitalizacji, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w ramach stacjonarnej pomocy doraźnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej jest szpitalem drugiego stopnia referencji. Misja szpitala to: „Dobro pacjenta naszym celem nadrzędnym”. W tym miejscu należy podkreślić, że władze szpitala starają się wzorowo wypełniać swoją misję, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i podpatrując trendy technologiczne u zagranicznych partnerów.

Czytaj więcej...

Notatka z warsztatów „Train the trainer” w ramach projektu ROSIE, Zadar (Chorwacja), 12-14 marca 2018 r.

Podsumowanie bieżących i zaplanowanie dalszych prac oraz kontynuacja szkolenia w zakresie odpowiedzialnych innowacji to cele spotkania partnerów projektu ROSIE, które odbyło się w dniach 12-14 marca br. w Zadarze (Chorwacja).

Czytaj więcej...

Spotkanie partnerów projektu ELISE w Polsce, kolejne na Słowacji

W dniach 27-28 marca 2018 r. w Lublinie odbyło się spotkanie partnerów projektu ELISE.Celem projektu jest budowanie/rozwój ekosystemu life science w regionach partnerskich, w tym w województwie lubelskim, tak aby ten ekosystem zapewniał realne oddziaływanie badań i innowacji w obszarze life science na rynek i rozwój regionalny.

Czytaj więcej...