INNOWACJE W PRAKTYCE

Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe serdecznie zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE oraz V Wystawę Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii.

Czytaj więcej...

Konferencja „NLab: Nevada-Lubelskie acceleration bridge”

Szanowni Państwo,
W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Gubernatora Stanu Nevada mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji „NLab: Nevada-Lubelskie acceleration bridge”.

Czytaj więcej...

Forum Belmont i partnerzy BiodivERsA zapraszają do składania wniosków dotyczących badań w zakresie “Scenarios of Biodiversity and Ecosystem Services”

                                                                                                                        Wezwanie dotyczy dwóch głównych priorytetów:
• Development and application of scenarios of biodiversity and ecosystem services across spatial scales of relevance to multiple types of decisions
• Consideration of multiple dimensions of biodiversity and ecosystem services in biodiversity scenarios

Czytaj więcej...

Piąte posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji

18-19 września 2017 roku w Rawie Mazowieckiej odbyło się spotkanie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Tematem spotkania było monitorowanie inteligentnych specjalizacji.

Czytaj więcej...