Zmień wielkość czcionki:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w III Warsztacie z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej, który rozpocznie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości) w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro).

Warsztat jest organizowany w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  (Interreg BSR 2014-2020) realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny oraz Województwo Lubelskie jako partnerów w projekcie.
Celem warsztatu jest  prezentacja zagadnień związanych z transferem technologii, promowaniem innowacji oraz współpracy w zakresie badań i rozwoju w ramach inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego – energetyki odnawialnej pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo badawczymi i przedsiębiorcami oraz promowanie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych. Agenda spotkania obejmuje m.in.: sprawozdanie z Energetycznego okrągłego stołu w ramach projektu EmpInno – wnioski ze spotkania krajowych i zagranicznych ekspert w dniu 14.11.2017 roku, prelekcje nt. Design thinking - kreatywnych rozwiązań dla innowacyjnych produktów, informacje o dokonaniach Vers Produkcja Sp. z o.o. jako przykład współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorcy z uczelnią Politechniką Lubelską oraz opis dobrej praktyki pn. Mobile Monday & Incubators @Tartu – fińska dobra praktyka Mobile Monday przetestowana w warunkach estońskich.

Załączniki:
Szczegółowa agenda spotkania
Formularz zgłoszeniowy