Zmień wielkość czcionki:

Tym razem to Lublin stał się miejscem spotkania partnerów projektu EMPInno (Interreg BSR 2014-2020), którego tematem przewodnim jest wsparcie MŚP w regionach partnerskich, ze szczególnym naciskiem na współpracę B+R oraz internacjonalizację przedsiębiorstw. Spotkanie odbyło się w dniach 14-15 listopada 2017 r. w siedzibach obu partnerów projektu EMPInno z naszego regionu: Województwa Lubelskiego oraz Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Część przewidzianych w agendzie spotkań dotyczyła kwestii istotnych dla władz regionalnych w zakresie włączania interesariuszy w proces wdrażania RSI, pozyskiwania informacji zwrotnej od interesariuszy w ramach procesu monitorowania strategii oraz – jako element uzupełniający - opracowania modelu obserwatoriów  trendów technologicznych. Dlatego też, na spotkaniu został przedstawiony projekt Smart Watch (Interreg Central Europe): partnerzy projektu, główne zamierzone cele i rezultaty oraz działania, które obecnie są realizowane w projekcie.
Przedstawiciele regionów uczestniczących w spotkaniu mieli okazję odwiedzić również Ursus S.A., który obecnie jest największym polskim producentem ciągników i maszyn rolniczych i liderem segmentu elektromobilności oraz MPK Lublin sp. z o.o., który sukcesywnie stawia na transport niskoemisyjny (m.in. autobusy wyposażone w instalacje fotowoltaiczne zmniejszające zużycie paliwa i emisję toksycznych składników spalin). Natomiast towarzyszące partnerom projektu firmy z Finlandii i Litwy uczestniczyły w Lubelskich Targach Energetycznych Energetics 2017, seminarium nt. niezależności energetycznej oraz spotkaniach B2B z przedsiębiorcami z Polski i innych krajów uczestniczących w imprezie.
Ciekawym elementem wizyty partnerów projektu EMPInno były rozmowy przeprowadzone w formule round tables w ramach sześciu grup tematycznych: Energy, ICT, Health&Life Science&Biotech, Maritime Industries, Food oraz Materials. Uczestnikami tych spotkań były instytucje i organizacje z terenu województwa lubelskiego (w tym m.in. Politechnika Lubelska, Wschodni Klaster Innowacji, Klaster Lubelska Medycyna, Lubelska Fundacja Rozwoju, Dolina Ekologicznej Żywności, przedsiębiorcy i instytucje zrzeszeni w Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym, IUNG), którzy nawiązali kontakty z instytucjami partnerskimi, co w przyszłości może zaprocentować wspólnymi inicjatywami o charakterze międzynarodowym.