Zmień wielkość czcionki:

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego zaprasza do udziału w II Warsztacie z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej, który odbędzie się w dniu 9 listopada 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny przy ul. Józefa Franczaka „Lalka” 43 w Lublinie (Inkubator Przedsiębiorczości) w sali konferencyjno-szkoleniowej nr 2.01 (II piętro).
 

Warsztat jest organizowany w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”  (Interreg BSR 2014-2020) realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny oraz Województwo Lubelskie jako partnerów w projekcie.
Celem warsztatu jest  prezentacja zagadnień związanych z transferem technologii, promowaniem innowacji oraz współpracy w zakresie badań i rozwoju w ramach inteligentnej specjalizacji województwa lubelskiego – energetyki odnawialnej pomiędzy uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami oraz promowanie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych.

Program

Formularz zgłoszeniowy