Województwo Lubelskie partnerem w projekcie BRIDGES

       BRIGDES (Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions) to projekt współpracy międzyregionalnej, zaakceptowany w pierwszym naborze wniosków w ramach Programu Interreg Europa 2014 - 2020, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady ds. Innowacji

         W dniu 5 maja 2016 r. o godz. 13.00, w Sali S2 w siedzibie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie,       ul Grottgera 2, z inicjatywy Marszałka Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Rady ds. Innowacji.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne

      W dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00, w Sali konferencyjnej Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul Grottgera 4, odbędzie się z inicjatywy Marszałka Województwa Lubelskiego spotkanie przedstawicieli lubelskich szkół wyższych z reprezentantem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA „INTELIGENTNE SPECJALIZACJE – CO DALEJ?”

       W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Gdańskim Centrum Muzyczno-Kongresowym odbywa się Konferencja organizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Fundacją Konrada Adenauera.

Czytaj więcej...