Odbyło się pierwsze spotkanie z interesariuszami polityki innowacyjności w regionie

     Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego miał zaszczyt gościć szerokie grono słuchaczy zainteresowanych polityką innowacyjności z naszego regionu. Spotkanie informacyjne w ramach projektów BRIDGES, CLUSTERS3 (Program INTERREG Europa) oraz EmpInno (Program INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020) odbyło się wczoraj, czyli 27 czerwca 2016 r., w sali konferencyjnej UMWL.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne w ramach projektów polityki innowacyjności

            W najbliższy poniedziałek (27 czerwca) odbędzie się pierwsze spotkanie interesariuszy polityki innowacyjności w  ramach   trzech   projektów   w  partnerstwie  międzynarodowym,  do  których  Województwo  Lubelskie  przystąpiło  w charakterze partnera: BRIDGES Bridging Competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions (Program Interreg Europa), CLUSTERS3 Leveraging Cluster Policies for successful implementation of RIS3 (Program Interreg Europa) oraz EMPINNO S3 – Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (Interreg BSR).

Czytaj więcej...

Konferencja w Ambasadzie Królestwa Niderlandów

            Konferencja w Ambasadzie Królestwa Niderlandów pt. „Transformacja opieki zdrowotnej. Fundusze Unijne na projekty wspierające innowacyjność i rozwój. Doświadczenia Polski i Holandii” z dnia 14 czerwca, Warszawa.

Czytaj więcej...

Spotkanie partnerów projektu sieć regionów w ramach badań i innowacji w zakresie zdrowia – RegHealth-RI

Spotkanie partnerów projektu Europejska sieć regionów w ramach badań i innowacji w zakresie zdrowia – RegHealth-RI (Horyzont 2020) w dniach 30-31 maja 2016r. w Zagrzebiu (Chorwacja).

 

Czytaj więcej...